Digital Libido

Vi ser oss omkring. Och vi vantrivs.

Tillväxten slår nya rekord, fattigdom och analfabetism minskar, teknologiska innovationer skapar fantastiska möjligheter. Samtidigt känner vi alla innerst inne att det är någonting som är fundamentalt fel. Demokratierna har gått i baklås och producerar auktoritära översittare; en växande underklass bedövar sig med snabba kolhydrater och fördummande underhållning. Samhället infantiliseras, det politiska samtalet förfaller.

Alexander Bard och Jan Söderqvist utgår i denna mäktiga tour de force från psykoanalysen och Sigmund Freuds
profetiska storverk Vi vantrivs i kulturen när de skärskådar tillståndet i internetåldern.

Digital Libido är en djuplodande och brutalt ärlig analys av människans alltmer akuta vilsenhet i det framväxande nätverkssamhället. Bard & Söderqvist genomlyser varje aspekt av relationen mellan människa och teknologi för att tydliggöra samtidens och framtidens existentiella problematik.

Vad är det som händer?

Och varför?

Digital Libido besvarar frågorna du knappt vågar ställa.

Läs mer

Beställ Digital Libido

ALEXANDER BARD är filosof, futurolog, andlig och politisk aktivist. Han har ett mångårigt framgångsrikt förflutet som artist, producent och låtskrivare i musikbranschen. Bard är flitigt och internationellt anlitad som föreläsare och debattör, både på livescener och allsköns medieplattformar.

JAN SÖDERQVIST är filosof, futurulog och föreläsare. Jan är pionjär inom webb-tv och har varit verksam inom varje upptänkligt medieområde: dagspress, tidskrifter, film, radio och tv. Idag är han bland annat kulturskribent i Svenska Dagbladet och redaktör på Axess Magasin.

Böcker av Alexander Bard och Jan Söderqvist
  • Nätokraterna 2000
  • Det Globala Imperiet 2002
  • Kroppsmaskinerna 2009
  • Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern 2014